Co jsou Jazzové jednohubky

Nabídka jazzových jednohubek

Jazzové jednohubky jsou setkáním příznivců jazzu (jam session), kde společně hrají a improvizují zkušení hráči (často profíci) s méně zkušenými hráči a společně s posluchači vytvářejí něco, pro co v češtině nemáme vhodný výraz, ale vystihuje to krásné slovenské slovo "podujatie". Hranice mezi hráči a posluchači jsou neostré - občas se z hráčů stanou posluchači a z posluchačů hráči. Stejně jako jednohubky jsou připravovány improvizovaně z toho, co je zrovna po ruce, tak i náplň večera je dána tím, kdo zrovna přijde - ať už hrát nebo poslouchat.

Podávají-li se jednohubky, nečekejte nadívané slavíky na víně. Jazzové jednohubky nejsou a nemají být profesionální jazzový koncert. Ale nemají být a snad nejsou ani školní besídkou, kde každý žáček ukáže, co umí, za shovívavého potlesku příbuzných.

Pro mne jsou jednohubky hlavně takovým hudebním rozhovorem mezi přáteli. A rozhovor s přáteli si nepřipravujete a nenacvičujete předem, nevadí vám, když kamarád nemá zrovna slovní projev jako Karel Höger, ba ani když má vadu řeči. Jenom jste rádi, že si s ním můžete povídat. Návštěvníci Jazzových jednohubek vědí, o čem mluvím.

Motto

Once men sang together round a table in chorus; now one man sings alone, for the absurd reason that he can sing better. If scientific civilization goes on (which is most improbable) only one man will laugh, because he can laugh better than the rest.

K.G.Chesterton: Heretics (1905)
Kdysi lidé zpívali sborem kolem stolu; dnes zpívá jeden sólo, a to z toho absurdního důvodu, že dovede zpívat lépe. Bude-li vědecká civilizace takto pokračovat (což je nanejvýš nepravděpodobné), brzy jen jeden jediný člověk se bude smát, a to proto, protože to bude umět líp než ostatní.

K.G.Chesterton: Heretici (1905)

Historie

Fotografie z předchozích Jazzových jednohubek spolu se seznamem hráčů nejdete tady.

Většina hudebníků hraje tak, jak se jim líbí. Zaplať pánbů za ty ojedinělé, kteří hrají tak, jak je potřeba.

Vít Fiala

Totally Valid XHTML 1.0